Politica de confidențialitate

În cele ce urmează, vă informăm cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu utilizarea serviciilor noastre online.


1. General

1.1. Partea reponsabilă

AUTODOC SE
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin
E-mail: [email protected]


1.2. Scopurile și temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Pe parcursul activităților noastre comerciale, prelucrăm datele cu caracter personal ale diferitelor persoane vizate (de exemplu: utilizatori ai site-ului web, părți interesate și clienți). Informații despre scopuri și temeiul juridic, precum și detalii suplimentare referitoare la prelucrarea respectivă a datelor vă vpm oferi mai jos în această politică de confidențialitate, în ordinea diferitelor situații de prelucrare.

1.3.Destinatarul

În funcție de situația de prelucrare, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate nu doar de către operator, ci și de către terți. Printre posibilii destinatari se numără, în special, procesatorii de comenzi (servicii de găzduire web, furnizori de software și alte servicii tehnice), furnizorii de servicii de curierat, precum și furnizorii terți de servicii și conținut online. Divulgarea datelor poate avea loc și în cazul anchetelor oficiale, ordinelor judecătorești și procedurilor legale, dacă situația o impune în vederea aplicării legii sau urmăririi penale. Pentru detalii, vă rugăm să consultați notele privind prelucrarea respectivă, dacă este cazul.

Destinatari în sensul RGPD sunt, de asemenea, filialele care aparțin Grupului AUTODOC. Mai multe informații despre grupul de companii pot fi găsite aici.

1.4.Transferul către ţările terţe

Utilizăm servicii de la furnizori parțial localizați sau care prelucrează date cu caracter personal în așa-numitele țări terțe (în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European), adică în țări în care nivelul de protecție a datelor nu corespunde cu cel din Uniunea Europeană. Dacă acesta este cazul și Comisia Europeană nu a emis o decizie de adecvare (art. 45 din RGPD) pentru aceste țări, am luat măsurile de precauție necesare în vederea asigurării unei protecții a datelor adecvate pentru orice transfer de date. Acestea includ, printre altele, clauzele contractuale standard ale Uniunii Europene. În cazul în care acest lucru nu este posibil, transferul de date se va realiza în conformitate cu excepțiile prevăzute în art. 49 RGPD, în special, pe baza consimțământul dumneavoastră expres sau a necesității transferului în vederea executării contractului sau în vederea implementării măsurilor precontractuale...

1.5.Perioada de stocare

Datele cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât este necesar în scopul pentru care au fost colectate, atât timp cât suntem obligați prin lege să le păstrăm sau atât timp cât este necesar din alte considerente legale.

1.6.Drepturile persoanelor vizate

Aveți dreptul de a obține informații cu privire la datele despre dumneavoastră stocate, inclusiv cu privire la oricare dintre destinatarii acestora și la perioada de stocare preconizată, în conformitate cu articolul 15 din RGPD. În cazul în care datele prelucrate nu sunt (sau nu mai sunt) corecte, aveți dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD). În cazul în care sunt îndeplinite cerințele legale relevante, puteți solicita ștergerea (art. 17 din RGPD) sau restricționarea (art. 18 din RGPD) prelucrării sau vă puteți împotrivi prelucrării (art. 21 din RGPD). În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă legea privind protecția datelor, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere a protecției datelor la alegere (art. 77 din RGPD).

1.7.Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, prelucrării datelor personale realizate în temeiul art. 6 (1) alineatul 1 lit. f din RGPD. În consecință, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția situației în care există motive legitime convingătoare, demne de protecție, care prevalează asupra interesului dumneavoastră de protecție sau dacă prelucrarea servește la susținerea, excercitarea sau apărarea pretențiilor legale. Vă puteți opune oricând, fără a prezenta motive, prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct și creării de profiluri care poate fi asociată cu aceasta.


2. Situații de prelucrare

2.1. Utilizarea site-ului web

Ofertele noastre online au rolul de a oferi informații despre companie și serviciile noastre, de terminare sau inițiere a relațiilor contractuale, precum și de comunicare și interacțiune cu clienții noștri și alte părți interesate.

Și datele cu caracter personal le prelucrăm în scopurile menționate mai sus. Zona de aplicare și temeiul juridic al prelucrării datelor depinde de serviciile solicitate de către utilizator, de configurația relevantă a browserului și de zonal de aplicare a oricărui consimțământ acordat.

Tehnologii web (module cookie și tehnologii similare)

Pentru a îmbunătăți comunicarea și interacțiunea cu clienții noștri, precum și pentru a optimiza experiența utilizatorului, folosim diverse soluții software și tehnologii web, inclusiv instrumente de analiză web și marketing furnizate de terți, precum și servicii de integrare a conținutului terților, cum ar fi fonturi, hărți sau videoclipuri.

Instrumentele de analiză sunt utilizate pentru colectarea, măsurarea și analiza punctelor de date precum numărul vizitatorilor, sursele de vizitatori, paginile vizitate, timpul petrecut pe site-ul web sau cât au derulat din pagină. Instrumentele de marketing permit controlul și evaluarea țintită a activităților de marketing (campanii publicitare, publicitate afiliată, analiză multicanal).

Din motive de confidențialitate în mediul online și de protecție a datelor, utilizarea unor asemenea instrumente necesită, adesea, consimțământul utilizatorului respectiv. Utilizăm așa-numitul instrument de gestionare a consimțămintelor, pentru a obține și gestiona consimțămintele necesare în conformitate cu art. 6 (1) alineatul 1 lit. din RGPD și, dacă este cazul, secțiunea 25 (1) TTDSG (a se vedea secțiunea următoare).

Informații detaliate despre subiectul și zona de aplicare a consimțămintelor relevante și prelucrarea datelor pe baza acestora vă vor fi furnizate direct prin intermediul instrumentului de gestionare a consimțămintelor.

Atât timp cât consimțământul nu este necesar, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul art. 6 (1) alineatul 1 lit. f din RGPD în scopurile descrise, care reprezintă, în același timp, interesele urmărite de către noi sau partenerii noștri ("servicii necesare"). Colectarea datelor pentru punerea la dispoziție a site-ului web și stocarea fișierelor LOG sunt absolut necesare pentru funcționarea site-ului.

Instrumentul de gestionare a consimțământului

În scopul gestionării consimțământului, folosim un instrument de gestionare a consimțământului ("CMT"). Puteți accesa CMT în orice moment aici sau făcând clic pe linkul "Setări privind modulele cookie" din partea de jos a site-ului web. Atunci când accesați site-ul nostru web, se setează un cookie CMT, folosit pentru a stoca consimțământul acordat pentru anumite serviciile și pentru a controla activarea sau dezactivarea corespunzătoare a funcționalităților respective.

CMT este utilizat pentru a obține consimțămintele necesare și pentru a le documenta în conformitate cu obligația noastră de a furniza dovezi. Temeiul juridic pentru aceasta îl constituie art. 6 alineatul 1 p. 1 lit. c din RGPD.

Datele colectate sunt stocate până când veți șterge cookie-ul. Detalii privind prelucrarea datelor de către CMT pot fi găsite în interfața de utilizator a instrumentului.

Google Tag Manager

Site-ul nostru utilizează Google Tag Manager oferit de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Tag Manager este utilizat pentru a gestiona instrumentele de urmărire și alte servicii, așa-numitele etichete a site-urilor web. Google Tag Manager nu necesită utilizarea modulelor cookie.

Temeiul juridic îl constituie art. 6 alin. 1 p. 1 lit. f din RGPD, pe baza interesului nostru legitim de a integra și gestiona etichete multiple pe site-ul nostru, într-un mod direct

Mai multe informații puteți găsi aici.

Criteo

În contextul responsabilității partajate, potrivit articolului 26 din GRPD, folosim serviciile furnizate de Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Franța ("Criteo") pentru a colecta informații despre comportamentul utilizatorilor (de exemplu: produsele pe care le-ați vizualizat, le-ați adăugat în coșul de cumpărături sau le-ați achiziționat) într-o formă pur anonimă, pentru a ne îmbunătăți oferta de publicitate. În cadrul contractului cu Criteo, noi stabilim domeniul de aplicare al campaniei publicitare respective. Implementarea acestei campanii publicitare, inclusiv decizia referitoare la ce anunțuri și unde vor fi acestea difuzate, devine apoi responsabilitatea Criteo.

În contextul responsabilității noastre comune pentru prelucrarea menționată mai sus, vă puteți exercita drepturile prevăzute în RGPD atât împotriva noastră, cât și împotriva Criteo. Am încheiat cu Criteo un acord de responsabilitate partajată, iar termenii principali ai acestuia vi-i putem pune la dispoziție, la cerere.

YouTube

Pe acest site web am integrat videoclipuri care sunt stocate pe YouTube și pot fi redate de pe site-ul nostru. Am activat modul extins de protecție a datelor al YouTube. Acest lucru înseamnă că Google nu primește nicio informație de utilizare și nu setează niciun cookie până când utilizatorul nu face clic în mod intenționat pe butonul de redare. După acest clic, videoclipul începe să ruleze, iar Google își setează propriile module cookie pentru a-și îmbunătăți serviciile și pentru a afișa publicitate personalizată în rețeaua de publicitate Google.

Furnizorul este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați notificarea de confidențialitate aplicabilă pentru YouTube.

2.2.Managementul clienților, marketingul direct

În scopul gestionării centralizate a contactelor relevante pentru vânzări și a informațiilor de marketing în grupului AUTODOC, folosim un așa-numit sistem de management a relațiilor cu clienții ("CRM"). Datele gestionate în CRM includ atât contactele clienților existenți, cât și ale utilizatorilor înregistrați pe site, inclusiv abonații la newsletter și alte contacte pentru marketing.

Profilurile clienților/utilizatorilor

CRM ne permite să confruntăm și să analizăm informațiile de marketing din surse multiple, în vederea optimizării strategiei noastre de marketing și e-mail direct țintit. Acest lucru poate include crearea și analiza profilurilor clienților sau utilizatorilor, pentru a determina ce produse și servicii sunt cele mai populare și pentru a personaliza campaniile de marketing în funcție de interesele individuale.

Înafară de datele operaționale existente ale clienților, în CRM sunt prelucrate și datele generate prin intermediul ofertelor noastre online (de exemplu: pagini de destinație, formulare de contact). În plus, pot exista și date provenite din marketingul prin e-mail și rețele de socilaizare (de exemplu: ratele de deschidere, căi de trimitere etc.).

Scopul nostru este de a face ca eforturile de vânzări și marketing ale diferitelor unități de afaceri din cadrul Grupului AUTODOC să fie eficiente și bine direcționate și de a le coordona între divizii. În acest scop, prelucrăm (și cu ajutorul furnizorilor de servicii) datele CRM relevante în conformitate cu art. 6 (1) alin. 1 lit. f din RGPD pe baza unei balanțe de interese.

Gestionarea consimțământului (publicitate prin e-mail)

O altă componentă a CRM-ului nostru o constituie gestionarea consimțământului. În conformitate cu secțiunea 7 (2) nr. 1 și 2 din UWG, anumite măsuri de publicitate directă, în special publicitatea prin e-mail sau prin telefon adresată consumatorilor, sunt permise numai pe baza unui consimțământ prealabil expres.

Dacă și atât timp cât ne oferiți consimțământul pentru publicitate în sfera de aplicare a ofertelor noastre pe internet (cum ar fi, de exemplu, la înregistrarea pentru newsletter), documentăm și stocăm informațiile necesare pentru a face dovada (art. 7 alin. 1 RGPD și, dacă este cazul, § 7a UWG) în baza art. 6 alin. 1 p. 1 lit. c RGPD.

În cazul revocării consimțământului, vom păstra dovezile în scopuri de documentare în conformitate cu art. 6 (1) alin. 1 lit. f din RGPD până la expirarea termenelor legale de prescripție. Acest lucru servește intereselor noastre în orice apărare în justiție care ar putea fi necesară. Același lucru este valabil și pentru documentarea obiecțiilor privind publicitatea, pe care le stocăm, de asemenea, într-o listă neagră pentru livrarea de e-mailuri, pentru a ne asigura că nu trimitem publicitate unor destinatari care au ales în mod expres să nu o primească.

Newslettere și corespondență directă (personalizată)

În cazul în care a fost oferit consimțământul (de exemplu, pentru ntificări referitoare la coșului de cumpărături sau pentru sondaje de opinie și de satisfacție), prelucrarea datelor în scopurile acoperite de consimțământ se realizează în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD.

Indiferent de cerințele de consimțământ, prelucrăm datele cu caracter personal din CRM-ul nostru și, dacă este cazul, din alte surse (inclusiv furnizori de servicii) în scopul livrării țintite și, dacă este cazul, personalizate, precum și al conceperii corespondenței directe. Temeiul juridic pentru prelucrarea conform intereselor noastre publiitare îl constituie art. 6 alin. 1 p. 1 lit. f GRPD.

Pe site-ul nostru web aveți posibilitatea de a vă abona la un newsletter gratuit și regulat, care conține, printre altele, informații personalizate pentru dumneavoastră, noutăți despre produsele noastre și oferte speciale curente.

Pentru abonarea la newsletterul nostru, folosim un dublu proces de înscriere, ceea ce înseamnă că vă vom trimite newsletterul prin e-mail numai dacă faceți clic pe un link din e-mailul nostru de notificare, pentru a confirma că sunteți proprietarul adresei de e-mail comunicate. Dacă vă confirmați adresa de e-mail, vom stoca adresa dumneavoastră de e-mail, ora înregistrării și adresa IP utilizată pentru înregistrare până în momentul în care vă dezabonați de la newsletter. Scopul unic al stocării este acela de a vă expedia newsletterul și de a dovedi înregistrarea dumneavoastră. Vă puteți dezabona oricând de la newsletter. Un link de dezabonare corespunzător se găsește în fiecare newsletter. De asemenea, este suficientă notificarea la datele de contact de mai sus sau din newsletter (de exemplu: prin e-mail sau poștă).

Temeiul juridic pentru prelucrare îl reprezintă consimțământul dumneavoastră în conformitate cu art. 6 alin. 1 p. 1 lit. a din RGPD. Înscrierea procesului de înregistrare are loc pe baza intereselor noastre legitime, în conformitate cu art. 6 alin. 1 p. 1 lit. f din RGPD în scopul acordării consimțământului.

Pentru a determina când sunt deschise e-mailurile noastre și cum sunt acestea utilizate, înregistrăm și analizăm interacțiunile cu newsletterul și datele de acces (de exemplu, rata de deschidere sau rata de clic) utilizând tehnologii standard de piață. În acest scop, e-mailurile noastre includ web beacon-uri. Acestea sunt mici fișiere de imagine încărcate de către site-ul nostru web, care ne permit să determinăm când un e-mail a fost deschis de către dumneavoastră. De asemenea, aflăm și pe care dintre linkurile din e-mailuri ați făcut clic. Utilizăm aceste date de acces pentru îmbunătățirea continuă a serviciilor noastre, a conținutului nostru și a comunicării cu clienții noștri, precum și în scopuri statistice. De asemenea, folosim aceste informații pentru a înțelege mai bine ce conținut și produse vă interesează, astfel încât să vă putem oferi în viitor cel mai relevant conținut.

Ca parte a înregistrării dumneavoastră pentru a primi e-mailurile noastre promoționale, vă solicităm, de asemenea, consimțământul pentru a personaliza e-mailurile noastre în funcție de nevoile și interesele dumneavoastră, pe baza datelor pe care le stocăm despre dumneavoastră prin intermediul dispozitivelor, cum ar fi datele dumneavoastră de acces, informațiile despre cont, dacă este cazul, și istoricul dumneavoastră de cumpărături (comenzi, retururi, comenzi nefinalizate). Temeiul juridic pentru aceasta îl reprezintă consimțământul dumneavoastră în conformitate cu art. 6 alin. 1 p. 1 lit. a RGPD.

Datele de acces (datele de deschidere și de clic) sunt stocate doar în mod anonim. O revocare separată referitoare la analiza descrisă a datelor dumneavoastră de acces și crearea unui profil de utilizare personalizat nu este posibilă. Cu toate acestea, vă puteți configura programul e-mailului să afișeze e-mailurile în format text, nu HTML. Acest lucru împiedică afișarea fișierelor de imagine și grafice, astfel că urmărirea nu este posibilă. În acest caz, newsletterul nu va fi afișat în întregime și există posibilitatea să nu puteți folosi toate caracteristicile acestuia. Dacă nu doriți să vă analizăm datele de acces sau să creăm un profil de utilizare personalizat, vă puteți retrage oricând consimțământul de a primi publicitate personalizată prin e-mail, așa cum este descris mai sus.

Publicitate pentru clienții existenți

Vă rugăm să rețineți că nu este nevoie de consimțământ pentru expediere și urmărire în cazul publicității prin poștă sau în cazul publicității prin e-mail către clienții existenți, în condițiile secțiunii 7 (3) din UWG. Prelucrarea datelor pe baza interesului legitim conform art. 6 (1) p. 1 lit. f din RGPD poate avea loc, prin urmare, și în legătură cu marketingul prin e-mail și publicitatea prin poștă, dacă nu v-ați dat consimțământul pentru publicitate sau ați revocat orice consimțământ acordat nouă.

Puteți să vă opuneți în orice moment utilizării datelor dumneavoastră în scopuri publicitare pe baza interesului nostru legitim, utilizând linkul corespunzător din e-mailuri sau notificându-ne la datele de contact de mai sus (de exemplu, prin e-mail sau poștă), fără a suporta alte costuri înafară de costurile de transmitere conform tarifelor de bază.

Contactarea prin SMS și telefon de către Autodoc

În situația în care v-ați dat consimțământul și ați introdus numărul de telefon mobil și/sau numărul de telefon în contul dumneavoastră de client, vă vom contacta prin telefon sau SMS pentru sondaje de satisfacție, oferte speciale și promoții, pentru a vă informa despre produse și în scopuri statistice. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, prin notificare la datele de contact de mai sus (de exemplu, prin e-mail sau poștă).

Dacă vă dați consimțământul la începutul apelului, atunci vom înregistra conversația. Vom stoca informațiile furnizate în timpul apelului pentru instruirea personalului nostru de servicii clienți și pentru asigurarea calității call centerului nostru, în mod normal ștergându-le după trei luni, cu excepția cazului în care o perioadă de păstrare mai lungă este impusă prin lege sau în scopuri probatorii. Putem păstra înregistrarea timp de până la trei ani în scopuri probatorii (de exemplu, încheierea unui contract de vânzare). Consimțământul dumneavoastră constituie baza legală (art. 6 par. 1 alin. 1 lit. a RGPD) pentru înregistrarea conversației și evaluarea acesteia.

Sondaje și concursuri

Dacă participați la unul dintre sondajele noastre, vom utiliza datele dumneavoastră pentru cercetarea pieței și opiniei. Realizăm analiza anonimizată a datelor, doar în scopuri interne. Dacă, în cazuri excepționale, sondajele nu sunt evaluate anonim, datele vor fi colectate și prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. a din RGPD).

În contextul concursurilor, utilizăm datele dumneavoastră în scopul desfășurării concursului și pentru anunțarea premiilor. Informații mai detaliate pot fi găsite la termenii și condițiile concursului respectiv. Temeiul juridic al prelucrării îl reprezintă contractul de concurs în conformitate cu art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. b din RGPD.

Evaluări prin funcția de comentariu și sistemul de evaluare cu stele

Oferim oportunitatea de a lăsa comentarii publice despre produsele și serviciile noastre pe site-urile noastre web. Atunci când participați la sistemul de evaluare cu stele, calculăm un scor total utilizând scala noastră de feedback. În cazul funcției de comentariu, comentariul dumneavoastră poate fi publicat și pe site-urile noastre doar cu inițialele dumneavboastră sau cu un nume (pseudonim) ales în mod liber de către dumneavoastră

Prelucrarea este efectuată în baza art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. f GRPD, în interesul legitim de a obține evaluări din partea utilizatorilor, creând astfel o bază de încredere pentru utilizarea site-ului web. De asemenea, avem un interes legitim în a face rapoartele noastre de vânzări transparente pentru alți clienți și în a verifica dacă acestea se bazează pe achiziții reale.

2.3.Contactarea

Dacă ne contactați prin intermediul formularelor noastre de contact sau prin e-mail, prelucrăm în mod regulat datele dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv cu ajutorul furnizorilor de servicii) pentru a răspunde solicitării dumneavoastră sau pentru a procesa cererea dumneavoastră în baza art. 6 (1)(1)(f) GRPD, pentru a proteja interesele fundamentale ale afacerii noastre, în special comunicările noastre corporative.

Comunicarea în legătură cu contractul, care este necesară pentru punerea în aplicare a unei relații contractuale încheiate cu dumneavoastră sau în sfera de aplicare a măsurilor precontractuale pe baza solicitării dumneavoastră, se realizează tot în temeiul art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. b GRPD.

Ne puteți contacta și telefonic. Dacă ne oferiți consimțământul la începutul apelului, vom înregistra conversația. Vom stoca informațiile furnizate în timpul apelului pentru instruirea personalului nostru de servicii clienți și pentru asigurarea calității call centerului nostru, în mod normal ștergându-le după trei luni, cu excepția cazului în care o perioadă de păstrare mai lungă este impusă prin lege sau în scopuri probatorii. Putem păstra înregistrarea timp de până la trei ani în scopuri probatorii (de exemplu, încheierea unui contract de vânzare). Consimțământul dumneavoastră constituie baza legală (art. 6 paragr. 1 alin. 1 lit. a RGPD) pentru înregistrarea conversației și evaluarea acesteia.

2.4.Contul de client

Pe site-ul nostru, oferim utilizatorilor oportunitatea de a crea un cont de client sau de a se înregistra în zona noastră de autentificare pentru a putea utiliza întreaga funcționalitate a site-ului nostru web. Înregistrarea pentru un cont de utilizator constituie un contract de utilizare a unui cont pentru Autodoc Shop, iar odată cu înregistrarea corespunzătoare, și pentru Autodoc Club și Autodoc CarBook. Datele colectate sunt utilizate pentru a facilita accesul utilizatorului la platforme și la serviciile acestora. Am evidențiat informațiile pe care trebuie să le introduceți, marcându-le ca fiind obligatorii. Informațiile de înregistrare sunt utilizate pentru a procesa comenzile în magazinul nostru online și pentru a crea un cont de client. Înregistrarea nu este posibilă fără aceste informații. Temeiul juridic al prelucrării îl constituie art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. b din RGPD.

Club Autodoc

Pe site-ul nostru web le oferim utilizatorilor posibilitatea de a crea un cont de membru al AUTODOC Club și de a se înregistra în zona noastră de conectare pentru a putea utiliza întreaga funcționalitate a site-ului web (de exemplu, Carbook). În decursul procesului de înregistrare, colectăm adresa de e-mail a utilizatorului și o parolă. Înregistrarea nu este posibilă fără aceste informații. Temeiul juridic al prelucrării îl constituie art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. b din RGPD.

Informațiile de înregistrare sunt utilizate pentru crearea unui cont de membru.

Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate, cu excepția cazului în care suntem obligați de lege să le păstrăm pentru o perioadă mai lungă.

Carbook Autodoc

Înafară de informațiile deja furnizate în timpul înregistrării, mai colectăm următoarele informații necesare pentru a utiliza funcționalitățile oferite:

  • la crearea unui cont de membru Club Autodoc:
    • vehiculul utilizatorului (inclusiv marca, modelul, versiunea și kilometrajul),
    • activități (de exemplu, cheltuieli, actualizări ale kilometrajului).
  • la crearea și utilizarea unui profil pentru Carbook:
    • Numele profilului
    • alte informații furnizate în mod voluntar.

Aceste informații sunt afișate altor membri înregistrați ai Clubului Autodoc atunci când utilizează Carbook în profilul public de utilizator, în descrierile proiectelor și în fluxurile de știri.

Se poate specifica opțional ca și alte informații să fie afișate în profilul public de utilizator, în descrierile proiectelor și în fluxurile de știri.

În plus, colectăm adresa dumneavoastră IP atunci când creați o postare și/sau scrieți un comentariu. Acest lucru este necesar pentru apărare sau executarea unor pretenții legale.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata publicării contribuției online și apoi vor fi șterse.

Temeiul juridic al prelucrării îl constituie art. 6 (1) pct. 1 lit. b din RGPD și, în caz contrar, art. 6 alin. 6 (1) pct. 1 lit. f din RGPD în baza interesului nostru legitim de a furniza o funcționalitate care permite utilizatorilor să creeze profiluri individuale.

Utilizăm informațiile pe care ni le furnizați doar pentru crearea unui cont de membru și a unui profil individual. Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate, cu excepția cazului în care suntem obligați de lege să le păstrăm pentru o perioadă mai lungă.

2.5.Procesul de plasare a comenzilor

Dacă plasați o comandă, este posibil să colectăm informații în plus față de cele furnizate în timpul înregistrării, care ne sunt necesare pentru procesarea comenzii.

Puteți furniza detalii opționale, precum numărul de telefon și fax, astfel încât să vă putem contacta prin aceste mijloace în cazul în care apar întrebări sau pentru a solicita plata prin telefon în cazul neplății după data scadentă și printr-un mesaj scris, dacă acest lucru este necesar și nu vă putem contacta prin alte mijloace.

Temeiul juridic al prelucrării îl constituie art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. b din RGPD.

2.6.Prestatorul de servicii de plată

Puteți alege dintr-o varietate de furnizori de servicii de plată și metode de plată pentru a efectua plata, inclusiv plata anticipată, PayPal și factura. În acest scop, datele legate direct de procesarea plăților, cum ar fi adresele de facturare, IBAN, BIC și metoda de plată preferată, pot fi transmise către acești furnizori de servicii. În scopul verificării plăților, de exemplu, pentru eliberarea bunurilor achiziționate, primim informații de plată corespunzătoare de la prestatorii de servicii de plată. De asemenea, primim date de bază și informații financiare de la furnizorii de servicii de plată ca parte a oricărui proces de verificare a identității cerut de lege.

Cu excepția cazului în care ne-ați acordat consimțământul dumneavoastră în conformitate cu art. 6 alin. 1 teza 1 lit. a din RGPD, temeiul juridic pentru transferul de date către prestatorii de servicii de plată în contextul procesării contractului îl constituie art. 6 alin. 6 alin. 1 teza 1 lit. b din RGPD, întrucât prelucrarea este necesară pentru executarea contractului și procesarea comenzii.

Pentru temeiul juridic și detalii suplimentare privind prelucrarea datelor efectuată de către prestatorii de servicii de plată pe propria lor răspundere, vă rugăm să consultați informațiile privind protecția datelor ale respectivului prestator de servicii de plată. Vă rugăm să rețineți că este posibil ca unele metode de plată să nu fie disponibile în toate țările.

Vă rugăm să rețineți că cel mai eficient mod de a vă impune drepturile de confidențialitate este să contactați furnizorul dumneavoastră de servicii de plată, deoarece numai acesta are acces la date și poate lua măsuri directe.

2.7. Compararea sancțiunilor

Pentru a respecta obligațiile care ne revin în temeiul legislației antiterorism a UE, efectuăm verificări încrucișate cu listele de sancțiuni menținute și publicate de UE. Temeiul juridic îl constituie art. 6 alin. 1 pct 1 lit. c din RGPD, precum și interesul nostru legitim în conformitate cu art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. f din RGPD pentru a verifica dacă relația comercială încalcă § 134 BGB și pentru a evita sancțiunile.

Facem acest lucru confruntând numele dumneavoastră și adresa dumneavoastră de livrare cu cele mai recente liste de sancțiuni atunci când plasați o comandă. În cazul în care există o potrivire pozitivă, verificăm manual rezultatul. În cazul în care verificarea manuală nu conduce la un rezultat negativ clar, vă vom contacta și, dacă este necesar, vă vom solicita informații suplimentare în scopul comparării (în special o copie a actului de identitate care să indice naționalitatea, data și locul nașterii). Vom șterge copiile cărților de identitate imediat după verificarea manuală. Pe durata verificării, comanda dumneavoastră va fi pusă temporar în așteptare. În cazul în care rezultatul verificării este negativ, comanda va continua să fie procesată. În cazul în care rezultatul verificării reprezintă o potrivire cu o înscriere din lista de sancțiuni, vă vom notifica și vă vom oferi posibilitatea de a comenta. Vom decide apoi dacă vom începe sau continua relația comercială cu dumneavoastră.


3. Prezența online pe rețelele sociale

Menținem prezența online pe rețelele de socializare, printre altele, pentru a comunica cu clienții și părțile interesate, dar și pentru a furniza informații despre produsele și serviciile noastre.

Datele utilizatorilor sunt de obicei prelucrate de rețelele de socializare în cauză în scopuri de cercetare de piață și publicitate. În acest fel, profilurile de utilizare pot fi create pe baza intereselor utilizatorilor. În acest scop, cookie-urile și alte elemente de identificare sunt stocate pe computerele utilizatorilor. Pe baza acestor profiluri de utilizare, sunt apoi plasate anunțuri publicitare în cadrul rețelelor de socializare, de exemplu, dar și pe site-uri web terțe. Ca parte a desfășurării prezenței noastre online, este posibil să avem acces la informații precum statisticile privind utilizarea prezenței noastre online furnizate de către rețelele de socializare. Aceste statistici sunt agregate și pot include, în special, informații demografice și date privind interacțiunea cu prezențele noastre online, dar și postările și conținutul distribuit prin intermediul acestora. Detalii și linkurile către datele rețelelor de socializare la care avem acces în calitate de operator al prezenței online pot fi găsite în lista de mai jos.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor îl constituie art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. f din RGPD, pe baza interesului nostru legitim de a comunica și informa eficient utilizatorii, sau art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. b din RGPD, pentru a păstra legătura și a informa clienții, precum și pentru a îndeplini măsurile precontractuale cu viitorii clienți și părțile interesate.

Pentru temeiul juridic al prelucrării datelor realizată de rețelele de socializare pe propria lor răspundere, vă rugăm să consultați informațiile privind protecția datelor ale rețelei de socializare respective. Următoarele linkuri vă vor oferi, de asemenea, informații suplimentare despre prelucrarea respectivă a datelor, precum și opțiunile de contestare.

Dorim să subliniem faptul că cea mai eficientă modalitate de a aborda problemele legate de confidențialitate este de a contacta furnizorul rețelei sociale, deoarece numai acesta are acces la date și poate lua măsuri directe.

Mai jos găsiți o listă cu informațiile despre rețelele sociale pe care avem prezență online:

4. Responsabilul cu protecția datelor

Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la:

Responsabil cu protecția datelor
În atenția AUTODOC SE
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin
E-mail: [email protected]


Versiunea: 1.0/Septembrie

Motordoctor.ro - Hotline und Support.Motordoctor.ro - Hotline und Support.
Lista produselor dorite 0 Înregistrare
0
Articole
#
61-5635
0
Coșul dvs. este gol