Consiliere asupra dreptului de revocare

Consumatorii (§ 13 din Codul civil german) au privitor la vânzarea de produse online un drept de revocare legal, conform informaţiilor de mai jos.

Drept de revocare pentru consumatori

Dumneavoastră aveţi dreptul să revocaţi acest contract în termen de patrusprezece zile, fără menţionarea motivelor.

Termenul de revocare este de patrusprezece zile, începând din data la care dumneavoastră sau un terţ desemnat de către dumneavoastră, care nu este transportator, a intrat în posesia ultimului produs.

Pentru a  vă exercita dreptul de revocare, dumneavoastră trebuie să ne informaţi pe noi (AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Germania, e-mail: [email protected]) printr-o declaraţie univocă (de exemplu printr-o scrisoare trimisă prin poştă, sau prin e-mail) asupra deciziei dumneavoastră de a revoca acest contract. În acest scop, dumneavoastră puteți utiliza modelul de formular de revocare anexat, care un este însă obligatoriu.

Pentru respectarea termenului de revocare este suficient să trimiteţi comunicarea privitor la exercitarea dreptului de revocare înainte de scurgerea termenului de revocare.

Urmările revocării

În cazul în care dumneavoastră revocaţi acest contract, noi trebuie să vă returnăm toate plăţile efectuate către noi, inclusiv costurile de livrare (cu excepţia costurilor suplimentare care reies din faptul că dumneavoastră aţi ales o altă modalitate de livrare decât livrarea standard cea mai favorabilă oferită de către noi), imediat sau cel târziu în termen de patrusprezece zile începând din data la care comunicarea privitor la revocarea acestui contract de către dumneavoastră a ajuns la noi. Pentru această returnare, noi vom utiliza acelaşi mijloc de plată pe care l-aţi utilizat dumneavoastră  la tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care s-a stabilit în mod expres altceva cu dumneavoastră; în nici un caz nu vi se vor solicita dumneavoastră costuri suplimentare pentru această returnare de bani.

Pentru produsele care pot fi trimise normal înapoi prin poştă se aplică următoarele:

Noi putem să refuzăm returnarea banilor până în momentul în care am primit produsele înapoi sau până când dumneavoastră prezentați dovada că dumneavoastră aţi trimis produsele înapoi, în funcţie de care anume eveniment survine primul.

Dumneavoastră trebuie să ne trimiteţi sau să ne predaţi produsele înapoi imediat şi în orice caz cel mai târziu în termen de patrusprezece zile de la data la care ne-aţi informat privitor la revocarea acestui contract, la următoarea adresă: AUTODOC SE (Retoure - Lager R) Rhinstrasse 132, 12681 Berlin, Germania.

Termenul este respectat în cazul în care dumneavoastră aţi trimis produsele înainte des curgerea termenului de patrusprezece zile. Dumneavoastră veţi suporta costurile directe pentru trimiterea produselor înapoi.

Pentru produsele care nu pot fi trimise în mod normal înapoi prin poştă (de exemplu, piese de schimb care nu pot fi introduse într-un colet), se aplică:

Dumneavoastră trebuie să suportaţi eventualele pierderi valorice ale produselor doar în cazul în care această reducere valorică se datorează unei manipulări nenecesare pentru verificarea structurii, proprietăţilor şi modului de funcţionare al produselor.

Pentru bunurile cu cerințe suplimentare de siguranță la transportare (baterii):
Atunci când recepționați un produs care include o notificare specială care vă sfătuiește să păstrați materialul de ambalare în caz de returnare, vă recomandăm să urmați aceste instrucțiuni:
- păstrați bușoanele de etanșare care sunt utilizate pentru a astupa găurile și pentru a preveni scurgerea lichidului bateriei;
- păstrați materialele de ambalare care protejează carcasa bateriei de deteriorări;
- păstrați cutia marcată cu un avertisment că aceasta conține materiale periculoase.

Dacă coletul dvs. AUTODOC a fost deteriorat, vă rugăm să utilizați materiale noi de ambalare pentru a ne returna produsul. Deoarece coletul conține materiale periculoase, asigurați-vă că utilizați o cutie de transport robustă și rezistentă la șocuri. Fixați sigur produsul pentru a preveni mișcarea și activarea accidental în interiorul cutiei. Așezați produsul în poziție verticală în cutia de expediere și asigurați-vă că acesta este ajustat aderent. Utilizați materiale de umplere, precum materialul de umplere furnizat de AUTODOC sau un ziar pentru a umple orice spațiu gol între cutia de expediere și articol.

Materialele periculoase deteriorate, cum ar fi bateriile neetanșe, nu sunt returnabile și trebuie aruncate la o instalație specializată de reciclare.

– Sfârşitul consilierii privitor la revocare –

Model de formular de revocare

(Dacă doriţi să revocați contractul, vă rugăm să completaţi acest formular şi să ni-l trimiteți înapoi.)

- Către: AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Germania, e-mail: [email protected]
- Prin prezenta, eu/noi (*) revoc/ăm contractul încheiat de către mine/noi (*) referitor la cumpărarea următoarelor produse (*)/la prestarea următoarelor servicii (*)
- Comandat la (*)/primit la (*)
- Numele consumatorului/ilor
- Adresa consumatorului/ilor  
- Semnătura consumatorului/ilor (numai în cazul comunicării pe hârtie)
- Data
________
(*) Tăiaţi cu o linie rubricile care nu se aplică.

Excepţii de la dreptul de revocare

Există excepţii legale de la dreptul de revocare (§ 312g din Codul civil german), astfel că noi ne rezervăm dreptul să apelăm faţă de dumneavoastră la următoarele reglementări: nu există un drept de revocare pentru contractele de livrare de produse, care nu sunt confecţionate în serie şi pentru producerea cărora este decisivă o selecţie sau alegere individuală a consumatorului, sau care sunt adaptate univoc necesităţilor personale ale consumatorului.

Nu se aplică un drept de revocare pentru livrarea de produse care după livrare, au fost amestecate în baza componenţei lor în mod inseparabil cu alte produse.

De asemenea, vă atenţionăm asupra faptului că în conformitate cu § 357 alineat 7 Nr. 1 din Codul civil german, dumneavoastră trebuie să ne plătiţi pierderea valorică, în cazul în care aceasta se datorează unei manipulări a produselor, care un a  fost necesară pentru verificarea componenţei, proprietăţilor şi modului de funcţionare ale produselor. În jurisprudenţă s-a decis că şi montarea de piese auto pe autovehicule este considerată „ne-necesară“.

Motordoctor.ro - Hotline und Support.Motordoctor.ro - Hotline und Support.
Lista produselor dorite 0 Înregistrare
0
Articole
#
69-4223
0
Coșul dvs. este gol